Här samlar vi in länkar till andra hemsidor som kan vara intressanta för frimärksamlare. Genom att klicka på länken så öppnas ett nytt fönster.

FRImärksDAta, FRIDA är en ON LINE-katalog över Sveriges frimärken samt katalog över Czeslaw Slanias alla frimärksgravyer världen över. Den har hemsidan: http://www.frimärksdata.se

Birkerød Frimærkeklub National Frimærkeudstilling med information om  Czeslaw Slaniahttp://tak16.dk/images/Birkeroed-Udstillingskatalog-WEB.pdf

Se även hemsidorna. http://czeslawslania.org och Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_S%C5%82ania 

Danska Post och Tele Museumet där han återfinns avporträtterad på ett frimärke http://www.ptt-museum.dk/en/online_magazine/previous_articles/post/index.php?id=78 

På hemsidan Digitalt Museum kan du se en del exempel på de frimärken som Slania graverat. https://digitaltmuseum.org/021036009662/slania-czeslaw-1921-2005
Se även
http://www.slaniastamps-heindorffhus.com/

Nyare filmer som kan ses på Youtube, och  som beskriver Slanias livsgärning

https://www.youtube.com/watch?v=x1GO3hcJZoE
https://www.youtube.com/watch?v=MW7PXcON32M
https://alchetron.com/Czes%C5%82aw-S%C5%82ania

Olivia berättar om sin far https://www.youtube.com/watch?v=12mmMy_yh-s&t=45s