Välkommen!
Welcome!

- Du kan kontakta oss genom knappen nedan. 
- Du kan också ansöka om medlemskap genom formuläret!
- You can contact us by the button below. 
- You can also apply for membership using the form!

Meddelande/Message!

Swedish
I samband med 100-årsjubileet fick Samfundet ett hedersuppdrag från PostNord Danmark att under strikta försäljningsvillkor med ensamrätt försälja ett stålstick utfört av Martin Mörk, utgivet i endast 100 signerade exemplar. Detta stålstick återfinner ni som en bild på överst på hemsidan.
- På hemsidan återfinner ni även fotografier och  bilder på samlarobjekt från original som förvaras hos Slaniasamfundets medlemmar.
- Även texterna på hemsidan har författats av medlemmar.

- Medlemskap är för närvarande kostnadsfritt.
- I övrigt gäller de länkar som hemsidan har publicerat.

English
In connection with the 100th ann​iversary, the Society received an honorary assignment from PostNord Danmark to sell under strict sales conditions with exclusive rights a steel engraving ma​de by Martin Mörk, published in only 100 signed copies. You can find this steel stitch as a picture at the top of the website. 
- On the website you will also find photos and pictures of original collector's items that are kept by members of the Slania Society. 
- The texts on the site have members as authors.
- Membership is free for the moment. 
- Se also more information on the internet by using, the links on the site. 

- Här ovan och nedan finner du  ett antal exempel på objekt inkl. ett trevligt och intressant häfte, närmast ovan. Häftet som är utgiven på polska och engelska innehåller en redogörelse över Slanias verksamhet bl. a med självporträtt och skisser i blyerts.

- Here above and below you will find a number of examples of objects and a nice and interesting booklet. The booklet, which is published in Polish and English, contains a brief summary of Slania's activities, including self-portrait and sketches in pencil.