Welcome!

- You can contact us by the button below. 
- You can also apply for membership using the form!

Message!

Swedish
I samband med 100-årsjubileet fick Samfundet ett hedersuppdrag från PostNord Danmark att under strikta försäljningsvillkor med ensamrätt försälja ett stålstick utfört av Martin Mörk, utgivet i endast 100 signerade exemplar. Detta stålstick återfinner ni som en bild på överst på hemsidan.
- På hemsidan återfinner ni även fotografier och  bilder på samlarobjekt från original som förvaras hos Slaniasamfundets medlemmar.
- Även texterna på hemsidan har författats av medlemmar.

- Medlemskap är för närvarande kostnadsfritt.
- I övrigt gäller de länkar som hemsidan har publicerat.

English
In connection with the 100th ann​iversary, the Society received an honorary assignment from PostNord Danmark to sell under strict sales conditions with exclusive rights a steel engraving ma​de by Martin Mörk, published in only 100 signed copies. You can find this steel stitch as a picture at the top of the website. 
- On the website you will also find photos and pictures of original collector's items that are kept by members of the Slania Society. 
- The texts on the site have members as authors.
- Membership is free for the moment. 
- Se also more information on the internet by using, the links on the site. 


- Above and below you will find a number of examples of objects and a nice and interesting booklet. The booklet, which is published in Polish and English, contains a brief summary of Slania's activities, including self-portrait and sketches in pencil.