Årsmötet 2024

Gunnar Nehls

Du får mer information i utskicket till medlemmarna som innehåller fullständig information med protokollet från årsmötet.

Efter föredraget inför Vallentuna frimärksförening