Utdrag:
Verksamheten 2019

Czeslaw Slania Samfundet hade sitt ordinarie årsmöte den 29 maj 2019 på restaurang Il Forno Con Tapas, Vasagatan 7, med 12 närvarande medlemmar enligt närvarolistan. 

Vi mötet omvaldes den nuvarande styrelsen. 

Närvarande medlemmar bjöds på måltid med dryck. 

Den 23 november 2019 avhölls ett höstmöte på Postmuseum i Stockholm med 16 medlemmar och två gäster närvarande. Under höstmötet föreläste Gustav Mårtensson, formgivare och f.d. arbetskamrat till Slania, Mörck, Sjööblom och Naszarkowski. Gustav pratade om arbetet som formgivare och sin tid som arbetskamrat med Slania och andra frimärksgravörer. Dessutom genomfördes ett sedvanligt medlemslotteri, och en auktion med skänkta Slania- och andra objekt som inbringade behövliga  ~2000 SEK till samfundet. Som avslutning samlades medlemmarna till en god och trevlig middag på egen bekostnad på samfundets stamlokus i Gamla Stan, Ristorante Rodolfino.

Förutom de två ordinarie mötesaktiviteterna har samfundet varit aktivt i ett flertal andra sammanhang. Ordföranden och sekreteraren har hållit föredrag om Slania i Sollentuna filatelistklubb och i Vällingby Frimärks- och vykortsförening. Vid båda dessa tillfällen värvades nya medlemmar till samfundet. Samfundet var dessutom rikt representerat vid Stockholmiakonferensen i Stockholm Waterfront i maj med ett eget seminarium, plats i SFF:s informationsdisk och ett generöst värvningslotteri, vilket resulterade i ett 20-tal nya medlemmar i samfundet.

Inför 100 års jubiléet av Slanias födelse var vår ordförande kallad till ett förberedande möte med PostNord för att diskutera hur man ska uppmärksamma jubiléet på bästa sätt, vi lade fram vårt förslag med en samutgåva med Polen. Ett antal idéer diskuterades och fortsättning följer.

Vid utgången av 2019 var medlemsantalet i Czeslaw Slania Samfundet enligt medlemsmatrikeln 89 personer, vilket innebär att samfundet under 2019  (beräknat utifrån nya, resp avlidna medlemmar) fått netto 27 fler medlemmar under verksamhetsåret.

Efter beslut vid årsmötet kommer ingen årsavgift att uttas för år 2020.

Styrelsen har haft ett flertal informella möten och kontakter per telefon och via E-mail under året.

Styrelsen genom Claes Fellström, sekreterare