Det försenade höstmötet 2023 är nu avklarat i februari 2024. 

Vi, nästan 20 medlemmar som var där, fick avnjuta ett brilliant föredrag av Ulf Dahlsten, där han på ett mycket inträngande sätt berättade om sin tid på Posten och om sin gode vän Slania. 

Ulf berättade hur han erbjöds tjänsten med kort varsel, hur han omorganiserad posten genom att decentralisera besluten och fick de olika regionerna att ”tävla mot varandra" i en effektiviseringsprocess. Det slutade med att postens förluster vändes i en miljardvinst innan han avslutade sin tid som generaldirektör på postverket. 

Han berättade också om sin vänskap med Slania och hur frimärken som togs fram presenterades för kungen och drottningen tillsammans med Slania. När han så fyllde femtio år fick han av Slania ett porträtt med ett antal ark tryckta frimärken med porträttet på honom. Tillsammans med arken fick han den förstörda gravyren av Slania. Han konstaterade något glatt att om han förstörde alla utom ett av dessa frimärken så skulle värdet på det återstående enda frimärket kunna bli betydande! Fast det tänkte han inte alls göra.

Mötet avslutades med en kvalitetsauktion där medlemmarna auktionerade bort många mycket värdefulla och sällsynta frimärken. Ordföranden tjänstgjorde som tillfällig auktionsförättare. 

Efter auktionen fick parterna på egen hand göra upp affären.