Sekreteraren Claes Fellström håller föredrag om Slania och om årets kommande jubileum 40 år för föreningen och 100 år efter Slanias fördelse. Fördraget hölls hösten 2021 på Postmuseet i samband med att Slaniasamfundet genomförde sitt jubileum.