Här samlar vi in länkar till andra hemsidor som kan vara intressanta för frimärksamlare. Genom att klicka på länken så öppnas ett nytt fönster.


Slanias vänner Zygmunt Kuszelewski och Teresa Pawlak berättar om Slania på YouTube https://youtu.be/U1g6NLLBt0o


FRImärksDAta, FRIDA är en ON LINE-katalog över Sveriges frimärken samt katalog över Czeslaw Slanias alla frimärksgravyer världen över. Den har hemsidan: http://www.frimärksdata.se

Birkerød Frimærkeklub National Frimærkeudstilling med information om  Czeslaw Slaniahttp://tak16.dk/images/Birkeroed-Udstillingskatalog-WEB.pdf

Se även hemsidorna. http://czeslawslania.org och Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_S%C5%82ania 

Danska Post och Tele Museumet där han återfinns avporträtterad på ett frimärke http://www.ptt-museum.dk/en/online_magazine/previous_articles/post/index.php?id=78 

På hemsidan Digitalt Museum kan du se en del exempel på de frimärken som Slania graverat. https://digitaltmuseum.org/021036009662/slania-czeslaw-1921-2005
Se även
http://www.slaniastamps-heindorffhus.com/

Nyare filmer som kan ses på Youtube, och  som beskriver Slanias livsgärning

https://www.youtube.com/watch?v=x1GO3hcJZoE
https://www.youtube.com/watch?v=MW7PXcON32M
https://alchetron.com/Czes%C5%82aw-S%C5%82ania

Olivia berättar om sin far https://www.youtube.com/watch?v=12mmMy_yh-s&t=45s