Utdrag:
Verksamheten 2020


Czeslaw Slania Samfundet hade sitt ordinarie årsmöte den 7 mars 2020 på Postmuseum i Stockholm med 15 närvarande medlemmar. 

Mötet inleddes med ett mycket uppskattat föredrag av Eva Willson, formgivare och designer som har jobbat mycket med bla. med Lars Sjööblom.  Efter de ordinarie förhandlingarna vidtog ett sedvanligt medlemslotteri. Efter mötet samlades medlemmarna traditionsenligt på sitt stamlokus restaurang Rodolfino.             

Årets höstmöte genomfördes helt digitalt den 5 oktober 2020 med cirka 20 inloggade medlemmar. Information och diskussioner bla.  om det kommande året jubileer skedde, varefter en auktion genomfördes (påbörjad innan mötet digitalt) med till samfundet donerade objekt, vilken gav ett välkommet tillskott till verksamheten. Mötet avslutades med visning av två nya filmer om Czeslaw Slania.Förutom de två ordinarie mötesaktiviteterna har samfundets utåtriktade arbete under året gått på sparlåga pga. Corona-viruset. 

Vid utgången av 2020 var medlemsantalet i Czeslaw Slania Samfundet enligt medlemsmatrikeln 92 personer, vilket innebär en marginell ökning sedan 2019 med tre medlemmar.

Efter beslut vid årsmötet kommer ingen årsavgift att uttas för år 2021.Styrelsen har haft ett flertal informella möten och kontakter per telefon och via E-mail under året.