Når du börjat skriva in ett meddelande och vill posta en bild tillsammans med ditt meddelande så får bilden bara vara av en viss storlek. Det finns program på internet som minskar bildens storlek gratis. Om du ser på nedanstående bild så finns det strax under meddelanderutan till vänster under knapparna för att spara, förhandsgranska och skicka två flikar . Det är fliken "Bilagor" som du skall klicka på.
När man klickat på "Bilagor ser man i fliken en möjlighet att "Lägg till filer".  Om man använder denna möjlighet så finns det också en möjlighet att placera bilden mitt i eller efter den text man skrivit. Klicka på stället och klicka på "Placera inom inlägget". Notera också att bilden får högst vara på 256 kb för att kunna publiceras.
Här ser du hur koden för bilden ligger inom texten. När du sedan klickar på knappen "Skicka" laddas bilden upp och placeras där du vill.
Här ser du resultatet!