Det är viktigt att du också avslutar ditt ärende (Tråd) om du lyckats sälja ett frimärke eller att du har fått svar på din efterlysning och på så sätt lyckats köpa ett frimärke. Det gör att alla andra som läser i forumet inte onödigtvis kontaktar dig.

Du öppnar din tråd och skriver i rubriken "Avslutat" och sparar den ändrade rubriken.